Kurz „Základy argentinského tanga“

Zveme Vás do kurzu pro začátečníky „Základy argentinského tanga“.

Obsahem kurzu je výuka jednotlivých prvků tanga jako sociálního tance. Budeme pracovat na principech, které umožní společný prožitek a tanec plný improvizace.
V lekcích se budeme věnovat technice, figurám a muzikalitě.
Každá 4. lekce bude minimilonga (tančírna), aby si účastníci mohli vyzkoušet svá nově nabyté dovednosti v praxi.

CENA:
4 lekce (včetně minimilongy) 1.000,-/os.
1 samostatná lekce 300,-/os.

Pro páry (leader a follower), které se přihlásí společně a budou platit společně je cena zvýhodněna:
4 lekce 1.900,-/pár
1 samostatná lekce 500,-/pár

Přihlášení je nezbytné přes tento odkaz https://goo.gl/forms/ICB43cwN44WNSLRh1.
Kurz je určen lidem bez předchozích tangových a tanečních zkušeností a účastníkům úvodního workshopu z 2.9.2018. Pro účastníky WS Začínáme s tangem je první lekce zdarma.